Quest'oggi in agenda:

Eurotech: Cda approvazione semestrale;
Zucchi: Cda approvazione semestrale;
Beghelli: Cda approvazione semestrale;
Caleffi: Cda approvazione semestrale;

(AC - www.ftaonline.com)