Quest'oggi in agenda:

Bioera: Relazione Semestrale;
Clabo: Relazione Semestrale;
Smre: Relazione Semestrale;
Yoox Net-A-Porter Group: Presentazione Analisti.

(AC)