Oggi in agenda.

IMMSI: Cda relazione semestrale;
VALSOIA: Cda relazione semestrale.

(GD - www.ftaonline.com)