Oggi in agenda.

Exor: Relazione Semestrale;
Lu-Ve: Relazione Semestrale;
Mutuionline: Relazione Semestrale;
Neodecortech: Relazione Semestrale;
Salvatore Ferragamo: Relazione Semestrale;
Wiit: Relazione Semestrale.

(GD - www.ftaonline.com)