UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi. - Oro viene indicato a 933,35/939,85 usd/oncia;- Argento viene indicato a 14,495/14,795 usd/oncia;- Platino viene indicato a 1.226,5/1.251,5 usd/oncia.