UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.- Platino viene indicato a 1.361/1.386 usd/oncia- Oro viene indicato a 1.061,1/1.067,6 usd/oncia- Argento viene indicato a 17,6025/17,9025 usd/oncia