UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi. - Oro viene indicato a 1.028,6/1.035,1 usd/oncia- Platino viene indicato a 1.300,5/1.325,5 usd/oncia- Argento viene indicato a 16,0875/16,3875 usd/oncia