UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi. - Oro viene indicato a 1.044,65/1.051,15 usd/oncia- Platino viene indicato a 1.318/1.343 usd/oncia- Argento viene indicato a 16,51/16,81 usd/oncia