UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.- Platino viene indicato a 1.199/1.224 usd/oncia;- Oro viene indicato a 931,5/938 usd/oncia;- Argento viene indicato a 14,105/14,405 usd/oncia.