UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.- Platino viene indicato a 1.184,5/1.209,5 usd/oncia;- Oro viene indicato a 939,95/946,45 usd/oncia;- Argento viene indicato a 13,9175/14,2175 usd/oncia.