UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi. - Oro viene indicato a 962,75/969,25 usd/oncia,- Platino viene indicato a 1.223,5/1.248,5 usd/oncia,- Argento viene indicato a 15,13/15,43 usd/oncia.