UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi. - Platino viene indicato a 1.251/1.276 usd/oncia - Argento viene indicato a 15,1375/15,4375 usd/oncia - Oro viene indicato a 953,2/959,7 usd/oncia.