UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi. - Oro viene indicato a 956,35/962,85 usd/oncia;- Argento viene indicato a 15,16/15,46 usd/oncia;- Platino viene indicato a 1.244/1.269 usd/oncia.