UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.- Platino viene indicato a 1.254/1.279 usd/oncia- Argento viene indicato a 16,3575/16,6575 usd/oncia- Oro viene indicato a 994,1/1000,6 usd/oncia.