UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi. - Oro viene indicato a 996,85/1003,35 usd/oncia- Argento viene indicato a 16,305/16,605 usd/oncia - Platino viene indicato a 1.291/1.316 usd/oncia.