UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi. - Argento viene indicato a 16,4525/16,7525 usd/oncia- Oro viene indicato a 996,2/1002,7 usd/oncia- Platino viene indicato a 1.298/1.323 usd/oncia