UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi. - Platino viene indicato a 1.323/1.348 usd/oncia- Argento viene indicato a 17,0575/17,3575 usd/oncia- Oro viene indicato a 1010,8/1017,3 usd/oncia.