UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.- Platino viene indicato a 1.269/1.294 usd/oncia- Argento viene indicato a 16,18/16,48 usd/oncia- Oro viene indicato a 996,95/1003,45 usd/oncia