UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi. - Argento viene indicato a 16,12/16,42 usd/oncia- Oro viene indicato a 1001,5/1008 usd/oncia- Platino viene indicato a 1268/1293 usd/oncia