UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi. - Argento viene indicato a 17,82/18 usd/oncia- Platino viene indicato a 1.355/1.370 usd/oncia- Oro: Ubs, indicato a 1.062,55/1.066,05 usd/oncia