UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi. - Oro viene indicato a 1.049,5/1.056 usd/oncia- Platino viene indicato a 1.332/1.357 usd/oncia - Argento viene indicato a 17,26/17,56 usd/oncia